نرم افزار ارباب رجوع

سامانه مدیریت مراجعین

نرم افزار ارباب رجوع تحت وب و به صورت يکپارچه با سيستم کنترل تردد اين امکان را به مديران حفاظتی سازمان ها می‌دهد تا رفت‌و‌آمد افراد مراجعه‌کننده را در ساختار سيستم کنترل تردد مديريت نمايند و اين امر موجب افزايش امنيت و نظم  فراگير در سازمان‌ها و تکريم ارباب‌رجوع و مهمان خواهد شد.

سامانه مدیریت مراجعین

نرم افزار ارباب رجوع تحت وب و به صورت يکپارچه با سيستم کنترل تردد اين امکان را به مديران حفاظتی سازمان ها می‌دهد تا رفت‌و‌آمد افراد مراجعه‌کننده را در ساختار سيستم کنترل تردد مديريت نمايند و اين امر موجب افزايش امنيت و نظم  فراگير در سازمان‌ها و تکريم ارباب‌رجوع و مهمان خواهد شد.

سامانه مدیریت مراجعین

نرم‌افزار پذيرش مهمان تحت وب و به صورت يکپارچه با سيستم کنترل تردد اين امکان را به مديران حفاظتی سازمان ها می‌دهد تا رفت‌و‌آمد افراد مراجعه‌کننده را در ساختار سيستم کنترل تردد مديريت نمايند و اين امر موجب افزايش امنيت و نظم  فراگير در سازمان‌ها و تکريم ارباب‌رجوع و مهمان خواهد شد.

ویژگی‌های سامانه مدیریت مراجعین

tick

امکان ارتباط با نرم‌افزارهای سازمانی

tick

امکان تعریف گذرگاه‌های مجاز برای مراجعین

tick

دارای فرایند امضاء سیستمی توسط ملاقات‌شونده

tick

امکان اطلاع‌رسانی از طریق ارسال پیامک به مراجعین

tick

امکان ایجاد زمانبندی و گذرگاه انفرادی برای مراجعین

tick

قابلیت تعریف مهمان و ارباب رجوع به تعداد نامحدود

tick

امکان پیگیری لحظه‌ای وضعیت مراجعین توسط حراست

tick

امکان ثبت مجاز برای مراجعین

tick

امکان ارتباط با سامانه ثبت احوال

tick

امکان گروه بندی مراجعین

tick

گزارش‌گیری بر اساس فاکتور‌های متنوع زمان، گذرگاه، گروه‌ها

tick

امکان تعریف تعداد ورود و خروج افراد در مدت زمان مجاز

tick

رابط کاربری تحت وب و کاربر پسند

tick

امکان گرفتن تصویر مراجعه کننده

tick

دارای پنل ویژه مانیتورینگ حراست

tick

سامانه یکپارچه با کنترل تردد سازمانی

tick

دارای فرایند تایید دو مرحله ای مراجعین

tick

امکان گرفتن مجوز تردد فرد به صورت آنی

فرآیند کنترل تردد مهمان‌ها و مراجعین

مهمان ها و يا مراجعين به دو صورت دعوت شده و يا سر زده به سازمان ها مراجعه می کنند که در اين نرم افزار برای هر دو نوع تردد راهکاری پيش بینی گرديده است:

1

ارباب رجوع

 • مراجعه ارباب رجوع به انتظامات
 • ثبت اطلاعات و احراز هویت فرد توسط انتظامات
 • ارسال به حراست یا واحد مربوطه
 • تایید یا عدم تایید توسط واحد مربوطه یا حراست
 • صدور کارت یا QR Code توسط انتظامات
 • عبور ارباب رجوع از گيت
 • انجام ملاقات
 • تاييد سیستمی مراجعه کننده توسط ميزبان
 • خروج مراجعه کننده از گيت و تاييد انتظامات
فرایند کنترل تردد مدیریت ارباب رجوع
فرایند کنترل تردد مدیریت مهمان
2

مهمان‌ها

 • ورود اطلاعات مهمان توسط میزبان و ارسال به حراست
 • مراجعه مهمان به انتظامات
 • تایید توسط واحد مربوطه یا حراست
 • ارسال به حراست یا واحد مربوطه
 • صدور کارت یا QR Code توسط انتظامات
 • عبور مهمان از گيت
 • انجام ملاقات
 • تاييد سیستمی مهمان توسط ميزبان
 • خروج مهمان از گيت و تاييد انتظامات